HOME INFO ABONNEMENTEN ROOSTER VOORWAARDEN INSCHRIJVEN

BOXING-NEDERWEERT

Boksen voor iedereen

Hey, ik ben Vince Beerens, en in 2021 heb ik Boxing-Nederweert opgezet. Het is een nieuwe boks- en kickboksschool in de gemeente Nederweert. Wij zijn gevestigd in het gemeenschapshuis de Pinnenhof. Wij staan voor een brede toegankelijkheid tot de vechtsport, waarbij er met respect voor elkaar getraind zal worden, en op alle intensiteiten. Dat wil zeggen dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan trainen, en er dus mogelijkheden zijn voor jong en oud, en voor de beginnende en ervaren sporters.

Wij zijn mobiel te bereiken op 06-27521422 en via de mail op boxing-nederweert@hotmail.com

ABONNEMENTEN

Tarieven zijn per maand


tarieven

Toelichting abonnementen


Jeugd: Bij deelname aan dit abonnement is er sprake van twee keer per week boksles voor de jeugd.

Only boxing: Vanaf 18+ voor volwassenen die alleen deelnemen aan de bokslessen.

Parkinson boksen (Nieuw): Deze training is uitsluitend bedoeld voor mensen met de diagnose Parkinson. Voor Parkinson-cliënten is boksen heel goed, omdat je er verschillende facetten mee traint, zoals je actie/reactie-vermogen, coördinatie, balans, en het uitvoeren van dubbel-taken. Je bepaalt bij Parkinson-boksen zelf de intensiteit. Boksen is erg goed om je hoofd eens lekker leeg te maken, en kan tevens stressverlagend werken. Meer informatie nodig? Bel gerust!

Only kickboks: Vanaf 18+ voor volwassenen die alleen deelnemen aan de kickboks lessen.

Only circuit training: Een circuit training voor alle leeftijden op eigen intensiteit voor het gehele lichaam. 1x per week wordt er een circuit training met één achttal oefeningen gegeven waarbij het gehele lichaam getraind wordt. Hierbij staat persoonlijke begeleiding centraal. Tijdens de circuit training wordt er gekeken naar een goede/technische houding waar er op een veilige manier getraind wordt met een max. aantal deelnemers van 8 personen. Op voorhand dient u voor deze les zich aan te melden, bij de desbetreffende Whatsapp groep van de circuit training. Deelname kan ook zonder boks affiniteit.

Only Boksfit: Hoge intensiteitstraining met verschillende boks- en krachtoefeningen. Er wordt gebruik gemaakt van bokszakken. In deze lessen zal er geen lichamelijk contact plaatsvinden.

All-in: Bij een All-in abonnementen kun je aan alle (kick)boks- en niet (kick)boks-gerelateerde lessen deelnemen voor een vaste prijs.

Personaltraining: Bij de personal trainingen kijken we samen naar waar u doelen liggen en hoe we deze samen gaan behalen. Personal trainingen zullen (indien anders aangegeven door uzelf) altijd 1 op 1 gegeven worden. Een personal training bestaat uit max. 1 uur per training.

Op aanvraag kan er een introducé mee genomen worden, of er kan geheel vrijblijvend een proefles aangevraagd worden via de mail (boxing-nederweert@hotmail.com) of via telefonisch contact (06-27521422).

ROOSTER

rooster

VOORWAARDEN


Aansprakelijkheid

Sporten bij Boxing-Nederweert is op eigen risico. U dient zelf zorg te dragen voor een verzekering die de schade dekt bij eventuele ongevallen. Boxing-Nederweert aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk gesteld worden door ongevallen tijdens het verblijf in de sportruimte. Mocht in rechte enige aansprakelijkheid van Boxing-Nederweert worden vastgesteld, dan is de aansprakelijkheid van Boxing-Nederweert in ieder geval beperkt tot de hoogte van de uitkering welke Boxing-Nederweert van haar verzekering ontvangt en tot het maximale bedrag waarvoor Boxing-Nederweert verzekerd is. Boxing-Nederweert kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Huisregels

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om op een juiste manier met de voorzieningen en het gebouw om te gaan. Huisregels die in acht genomen dienen te worden door de gebruikers:

- U gedraagt zich netjes en vermijdt overlast (onderling wordt er met respect omgegaan).
- Instructies van de trainers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
- Openingstijden zijn vastgesteld in abonnementen.
- Boxing-Nederweert is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.
- Boxing-Nederweert kan de bokszaal sluiten tijdens dagen/dagdelen waarop evenementen worden georganiseerd. (dit zal echter incidenteel voorkomen)
- U dient 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn. Het te laat komen op de training betekent geen deelname aan de les.
- Neem handdoeken mee voor het sporten en eventueel een bidon met water. Een droog t-shirt is aan te bevelen.
- Draag schoon sportschoeisel, alleen binnen schoenen/boks schoenen zijn toegestaan.
- Draag gepaste kleding. Sportkleding / boks spullen zijn verplicht. Bij de eerste introductielessen worden bokshandschoenen ter beschikking gesteld door Boxing-Nederweert.
- Het is niet toegestaan om etenswaren mee te nemen en/of te nuttigen in de trainingsruimte.
- Er is geen vast telefoontoestel aanwezig bij Boxing-Nederweert. Geadviseerd wordt uw eigen mobiele telefoon mee te nemen.
- Boxing-Nederweert mag gebruik maken van foto-/filmmateriaal tijdens de trainingen voor promotiedoeleinden. Indien u dit niet wilt zal dit aangegeven moeten worden via de mail van Boxing-Nederweert.
- De gebruikelijke huisregels van Boxing-Nederweert gelden te allen tijde.

Algemene voorwaarden

Wanneer u bij inschrijving bij Boxing-Nederweert uw handtekening zet, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Onze abonnementen bestaan uit maandelijkse tarieven. Wij werken niet met het betalen van losse lessen. Wijzigen/afmelden van uw abonnement bij Boxing-Nederweert dient via de mail aan administratie doorgegeven te worden. Meldt u zich niet bij onze administratie, blijft het abonnement doorlopen.

Indien u door omstandigheden tijdelijk niet kunt komen sporten, dient het abonnement tijdelijk bevroren te worden. Ook hierbij dient contact opgenomen te worden met onze administratie via mail.

Boxing-Nederweert werkt met automatische incasso. Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Boxing-Nederweert om de door hem/haar gekozen abonnementskosten af te schrijven van ondergetekende zijn/haar banknummer.

Bij inschrijving van Boxing-Nederweert, gaat u akkoord met een abonnement waar u minimaal 6 maanden aan gebonden bent. Wanneer deze tijd verstreken is, kunt u uw abonnement maandelijks opzeggen via de mail. Doet u dit niet, wordt het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd.

Inschrijven

Download het inschrijf formulier hier

Liever op locatie inschrijven? Dat kan! Neem contact op via de mail (boxing-nederweert@hotmail.com) of bel naar 06-27521422